Falske IHS blymønter fra Trankebar

af Olav Sejerøe

I NNUM nr. 3 april 1985 har Jesper Birkler en interessant artikel om betydningen af bogstaverne IHS på bagsiden af trankebarmønter fra Christian den IV. Forsiden af Medlemsbladet er prydet med en af disse mønter fra Den Kgl. Mønt- og Medaillesamling. Denne mønt er falsk!

Mønter med IHS på bagsiden er en af de serier af falske mønter fra Trankebar, som er omtalt i NNUM nr. 2 marts 1984.

Der findes kun en ægte mønt med IHS på bagsiden og uden årstal. Denne mønt er beskrevet og tegnet af Bergsøe, som Bergsøe nr. 5. Bergsøe har også lavet denne mønt som galvanokopi. Bergsøe nr. 4 er sikkert samme mønt.

I H. H. Schou har denne ægte mønt nr. 14 og den er afbildet. Hos Funck-Rasmussen er beskrivelsen af IHS-mønterne lidt problematisk, men FR nr. 25 og 26 må være den ægte mønt. John C. F. Gray har IHS-mønterne med som nr. 34a, og han har et foto af den ægte forside med den karakteristiske krone over C4. Uno Barner Jensen har den ægte IHS-mønt med under UBJ nr. 48. I Uno Barner Jensen, Vurderingspriser 1983 er den ægte mønt for første gang afbildet med komplet for- og bagside. (afbildet på forsiden).

Forsiden med den karakteristiske krone er kun anvendt til IHS-mønten. Ellers er det almindeligt blandt trankebarblymønter, at den samme forside er anvendt sammen med flere bagsidestempler.

Udover denne ene ægte IHS-mønt, findes der en serie på seks unikke varianter af IHS-mønterne, som alle er falske. Tre af disse falske mønter har prikker mellem bogstaverne, tre har ikke. Alle seks er graverede og er solgt af den indiske præst S. C. Abel i tidsrummet 1922-1937. De fire er købt af den Kgl. Mønt- og Medaillesamling. De to af Wahlstedt i Stockholm.

Wahlstedts to mønter findes som staniolaftryk i H. H. Schous Staniolaftryksamling. H.H.Schou har dem med i sit katalog som nr. 16 og 17. Funck-Rasmussen har disse to falske mønter med som FR nr. 28 og 29.

De fire falske IHS-mønter i den Kgl. Mønt- og Medaillesamling er hjemkøbt i fire forskellige lots: KP 1545, 1590, 1785 og 1849. Mønten fra KP 1545 er afbildet i Schou som nr. 15. Funck-Rasmussen medtager den under FR nr. 27. Mønten fra KP 1590 har Funck-Rasmussen med som FR nr. 30. De to sidst hjemkøbte IHS-mønter har begge punkter mellem bogstaverne ligesom FR nr. 28. Uno Barner Jensen har oplyst at Funck-Rasmussen har regnet disse to mønter med til FR nr. 28.

Mønten fra KP 1785 er graveret på en anden mønt. Formodentlig en FR nr. 38 med C4 på forsiden og PEJT på bagsiden. Forsiden er dårlig, men den oprindelige forside er næsten intakt . Firtallet er opgraveret. Bagsiden er stærkt graveret, men man kan ane rester af den oprindelige mønt. Mønten fra KP 1849 er på begge sider tydeligt graveret. En forstørrelse viser dette. Det er denne mønt som er afbildet på forsiden af NNUM nr. 3 april 1985.

NNUM 5/1985


Tilbage