Tranquebar coins / Trankebarmønter

af Olav Sejerøe

Denne liste med samtlige kendte Trankebarmønter bruger samme nummerering som Krause-Mishler: Standard Catalog of World Coins, 17. århundrede, 18. århundrede og 19. århundrede.

     
     

Christian 4. 1620 - 1648

     

1

forside R C4 FP, Bogstaverne RFP står for Christian 4's valgsprog "Regna firmat Pietas", i samtiden også " Riget fattes penge".

      

  bagside Grundplan af Dansborg, viser grundrids af fortet Dansborg, som blev påbegyndt i 1620. Er stempelidentisk med bagsiden på nr. 2 (S 5, UBJ 57)
    (se: En ny porttårnmønt)
     

2

forside DAN NSBO RG i tre linier

    

  bagside Grundplan af Dansborg, viser grundrids af fortet Dansborg, som blev påbegyndt i 1620. Er stempelidentisk med bagsiden på nr. 1
    Nr. 2 findes overpræget på nr. 1. (S 10.5, UBJ 3)
    (se: En ny porttårnmønt)
     

3

forside DAN NSBO RG gælder for de fire følgende mønter
  bagside BEW INTHE BER, hollandsk ord for direktør eller forvalter
    (S 10.1, UBJ 2)
     

4

forside som 3
  bagside TRA NGEB ARI
    Trangebari findes overpræget på nr. 6 Fortun (S 10.4, UBJ 1)
     

5

forside som 3
  bagside T DOC B, TB må stå for Trankebar, DOC for Dansk Ostindisk Compagni (S 10.3, UBJ 4)
     

6

forside som 3
  bagside FOR TVN, se skibet Fortuna (S 10.2, UBJ 5)
    (se: Mønter og skibe fra Kaperkrigen)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

7

forside DANN ISBOR G
  bagside CHRIS TIANS HAFN, henviser til skibet Christianshafn (S 6, UBJ 6)
    (se: Mønter og skibe fra Kaperkrigen)
    (se: Jon Olafsson Indiensfarer)
    (se: Christianshafn)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

8

forside DAN NISB ORG, samme forside anvendt på de følgende 7 mønter
  bagside PER LEN, henviser til skibet Perlen (S 7.1, UBJ 7)
    (se: Jon Olafsson Indiensfarer)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

9

forside som 8  
  bagside IVP TER, henviser til skibet Jupiter. (S 7.2, UBJ 8)
    (se: Mønter og skibe fra Kaperkrigen)
    (se: Jon Olafsson Indiensfarer)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

10

forside som 8  
  bagside KE DA, se skibet Kedah (S 7.4, UBJ 11)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

11

forside som 8
  bagside VODC, sammenskrevet som på hollandske kolonimønter fra samme tid
    (S 7.3, UBJ 10)
     

12

forside som 8
  bagside AM AGE R i tre linier (S 7.7, UBJ 13)
    Amager findes overpræget på nr.7 Christianshafn
     

13

forside som 8
  bagside SIE LAND i to linier (S 7.5, UBJ 14)
     

14

forside som 8
  bagside St. AN NA i tre linier. Se skibet St. Anna (S 7.6, UBJ 9)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

15

forside DAN NISB ORG i tre linier
  bagside CHA RI TAS i tre linier. Se skibet Charitas (S 8, UBJ 18)
    Charitas mønterne er ofte i dårlig stand og ofte præget på andre mønter, således findes Charitas overpræget på nr. 7 Christianshafn
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

16

forside DAN NIS BORG i tre linier, samme forside anvendt på nr. 17 og 18
  bagside .ST. IACO B. i tre linier. Se skibet St. Jacob (S 9.1, UBJ 15)
    (se: Mønter og skibe fra Kaperkrigen)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

17

forside som 16
  bagside SVN DE BYE i tre linier
    (S 9.2, UBJ 16)
     

18

forside som 16, men med en ændring i stemplet, så det sidste G ligger ned
  bagside VAL DE BYE i tre linier. Se skibet Valdebye (S 9.3, UBJ 17)
    (se: Mønter og skibe fra Kaperkrigen)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

19

forside DAN NIS BORG i tre linier. Samme forside anvendt på nr. 20, 21 og 22
  bagside AAL BORG, Aalborg findes ofte med en stempelrevne mellem L og G
    (S 11.1, UBJ 19)
     

20

forside som 19
  bagside STE GE i to linier (S 11.2, UBJ 22)
     

21

forside som 19
  bagside SKA GEN i to linier (S 11.3, UBJ 21)
     

22

forside som 19
  bagside KØ KE i to linier (S 11.4, UBJ 20)
    Køke findes overpræget på nr. 21 Skagen
     

23

forside DANS BORG i to linier adskilt af en vandret linie. Samme forside anvendt på nr. 24 og 25
  bagside NY eller NIS BE i to linier, se skibet Den Bengalske Prise
    Nisbe findes overpræget på nr. 19 Aalborg og nr. 20 Stege
    (S 12.1, UBJ 28)
    (se: Mønter og skibe fra Kaperkrigen)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

24

forside som 23
  bagside D SOL i to linier. Se skibet Den Gyldne Sol (S 12.2, UBJ 26)
    D SOL findes overpræget på nr. 7 Christianshafn og nr. 23 Nisbe
    (se: Mønter og skibe fra Kaperkrigen)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

25

forside som 23
  bagside LES Ø i to linier
    Lesø findes overpræget på nr. 24 D SOL (S 12.3, UBJ 27)
     

26

forside Kronet C4. Samme forside anvendt på nr. 27
  bagside FOR TVN. Se skibet Fortun
    Fortun findes overpræget på nr. 31 Bahus (S 15.1, UBJ 31)
    (se: Mønter og skibe fra Kaperkrigen)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

27

forside som 26
  bagside HO PO i to linier. Se skibet Posthesten
    HOPO findes overpræget på nr. 18 Valdebye (S 15.4, UBJ 30)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

28

forside Kronet C4
  bagside IHS med et omegategn over og 5-punktet roset under (S 13, UBJ 48)
    IHS er en religiøs indskrift, som kan betyde Jesus eller In Hoc Salus.
    IHS findes overpræget på nr. 25 Lesø
    (se: Hvad betyder BA-HUS?))
    (se: Falske IHS blymønter fra Trankebar))
    (se: Mistænkelige blymønter fra Trankebar))
     

29

forside Kronet C4

  bagside GUD. (se artiklen Hvad betyder BA-HUS?))
    GUD findes overpræget på nr. 28 IHS (S 14.1, UBJ 50)
    (se: Hvad betyder BA-HUS?))
     

30

forside Kronet C4. Samme forside anvendt på nr. 31
  bagside IEHO VAH i to linier med tre prikker over. Igen en mønt med religiøs indskrift.
    Iehovah findes overpræget på nr. 29 GUD (S 14.2, UBJ 47)
    (se: Hvad betyder BA-HUS?))
     

31

forside som 30  
  bagside BA HVS i to linier. Se artiklen: Hvad betyder BA-HUS?)
    BA HVS findes overpræget på nr. 30 Iehovah og på nr. 19 Aalborg
    (S 14.3, UBJ 34)
    (se: Hvad betyder BA-HUS?))
     

32

forside Kronet C4, kronen består af tre ruder. Samme forside med små rettelser i stemplet anvendt på nr.33, 34, 35 og 36.

 

  bagside KAS med prik over og under A. Kas er den møntenhed man anvendte i Indien. (S 16.3, UBJ 38)
    KAS findes overpræget på nr. 27 HOPO og NR: 29 GUD
     

33

forside som 32  
  bagside D CAS 1644 (S 16.1, UBJ 66)
     

34

forside som 32  
  bagside CH CAS 1645, S i CAS er spejlvendt
    CH står for skibet Christianshafn som er i Trankebar for anden gang i 1645. (S 16.2, UBJ 67)
    CH CAS 1645 findes overpræget på nr. 33 D CAS 1644
    (se: Mønter og skibe fra Kaperkrigen)
    (se: Christianshafn)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

35

forside som 32  
  bagside TR CAS 1645, TR står for Trankebar. CAS er en møntenhed
    TR CAS 1645 findes overpræget på nr. 34 CH CAS 1645
    (S 17.1, UBJ 69)
     

36

forside som 32  
  bagside St MICHA EL. Se skibet St. Michael (S 17.6, UBJ 32)
    St. Michael findes overpræget på nr. 35 TR CAS 1645
    (se: Mønter og skibe fra Kaperkrigen)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

37

forside som 32  
  bagside PE JT. Uforklarlig indskrift. Måske er det et skibsnavn.
    (S 17.7, UBJ 52)
    PEJT findes overpræget på nr. 36 St. Micael
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

38

forside Kronet C4, kronen består af tre ruder hver med en streg op. Samme forside i mere og mere slidt udgave anvendes på de følgende mønter nr. 39, 40, 41 og 42
  bagside DAN MAR CK i tre linier (S 17.8, UBJ 33)
     

39

forside som 38  
  bagside IHS 1646 i to linier IHS er en religiøs indskrift, som kan betyde Jesus eller In Hoc Salus. (S 17.2, UBJ 72)
    IHS 1646 findes overpræget på nr. 38 DANMARCK og nr. 37 PEJT
     

40

forside som 38  
  bagside SP:S:P 1646 D:B: i tre linier 4 og D er spejlvendt. SPSP står for skibet St. Peder og St. Poul, se dette. (S 17.3, UBJ 71)
    SPSP 1646 DB findes overpræget på nr. 37 PEJT, nr. 38 Danmarck og nr. 40 IHS 1646
    (se: Mønter og skibe fra Kaperkrigen)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

41

forside som 38, men efterhånden udført med meget slidt stempel
          
  bagside IeHO va Dan= 1647. Utydelig indskrift. Iehova er en religiøs indskrift som betyder Gud. (S 17.4, UBJ 79)
     

42

forside som 38, men med et meget slidt og rettet stempel
  bagside WB 1647. Se skibet Valdeby (S 17.5, UBJ 77)
    (se: Mønter og skibe fra Kaperkrigen)
    (se: Trankebarmønter med skibsnavne)
     

43

forside Kronet C4
  bagside DB 1648 i to linier (S 18.1, UBJ 80)
     

44

forside Kronet C4, 4 står spejlvendt i C
  bagside DB 1648 i to linier (S 18.2, UBJ 81)
     

45

forside Kronet C4, 4 står spejlvendt i C
  bagside DSB, + omgivet af to prikker over og stor prik under bogstaver
    DSB må stå for Dansborg (S 18.3, UBJ 51)
     

46

  Dobbelt kas på ca. 8 g. Alle de foregående mønter har vejet omkring 4g.
  forside C4 med lille roset bag firetallet
  bagside Porttårn med lille roset inde i venstre side af porttårnet.
    Porttårnet må symbolisere Dansborg (S 4, UBJ 54)
    (se: En ny porttårnmønt)
     

47a

  Dobbelt kas på ca. 8 g.
  forside C4 som er stempelidentisk med nr. 47b og 48
  bagside Porttårn som er stempelidentisk med nr. 47b og 48 (S ej, UBJ ej)
    (se: En ny porttårnmønt)
     

47b

  Enkelt kas på ca. 4 g
  forside C4 som er stempelidentisk med nr. 47a og 48
  bagside Porttårn som er stempelidentisk med nr. 47 a og 48 (S 2, UBJ 55a)
    (se: En ny porttårnmønt)
     

48

  Halv kas på ca. 2 g
  forside C4 som er stempelidentisk med nr. 47a og 47b
  bagside Porttårn som er stempelidentisk med nr. 47a og 47b (S 1, UBJ 55)
    Den lille Porttårnmønt er den almindeligste af Christian 4's mønter fra Trankebar
    (se: En ny porttårnmønt)
     
Mønterne fra Christian den 4. er opført i den rækkefølge, som er den mest sandsynlige udmøntningsrækkefølge. Denne rækkefølge begynder at ligge fast på grund af mange overprægninger. Der er dog stadig usikkerhed om placeringen af en del mønter, blandt andre porttårnmønterne. Enkelte steder passer rækkefølgen ikke med overprægningerne. Det er KM 4 Trangebari på KM 6 Fortuna. Fortuna er altså før Trangebari og burde derfor være nævnt før. Ligeledes KM 26 Fortun på KM 31 Bahus. Her må Bahus være før Fortun.
Det skyldes, at rækkefølgen til Krause-Mishler: Standard Catalog of World Coins er udarbejdet i 1992, før disse overprægninger kom frem.
     
For mønter fra Frederik 3. er der nogle steder, hvor udmøntningsrækkefølgen ikke passer med rækkefølgen i kataloget. Når rækkefølgen i World Coins for mønter med lansdelsvåben fra KM 63 til KM 89 ikke helt passer med udmøntningsrækkefølgen skyldes det, at det her er valgt at nævne alle mønter med samme lansdelsvåben sammen. For eksempel de tre mønter med Islandsk stokfisk KM 66, KM 67 og KM 68.
     
Rækkefølgen i kataloget er fremkommet ved at udmøntningsrækkefølger så vidt muligt er fulgt. Afvigelsen består i, at alle mønter med samme landsdelsvåben nævnes samtidig, første gang dette landsdelsvåben fremkommer i udmøntningsrækkefølgen. Dette er gjort, fordi det for de fleste samlere er mest naturligt, at mønter med samme landsdelsvåben står samlet. (se: Bogstaver på Frederik den Tredies blymønter)
     

Fortsættes


Tilbage til forsiden